Oświadczenie w sprawie inwestycji na terenie Żor

Przez | Dla prasy | Brak komentarzy

Żory, dnia 7 maja 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

w związku z doniesieniami medialnymi z ostatnich kilku dni, dotyczącymi rozpoczęcia budowy spopielarni ciał w Żorach (przy Al. Armii Krajowej), chcielibyśmy ustosunkować się do kilku kwestii, które pośrednio odnoszą się do MOMENTUM Sp. z o.o., oraz w szerszej perspektywie przedstawić nasze stanowisko.

Umiejscawianie spopielarni ciał przy cmentarzach jest praktyką stosowaną powszechnie – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata. Jest to ściśle związane z uwarunkowaniami logistyczno-transportowymi. Podobnie ulokowane spopielarnie (położone blisko cmentarzy) można znaleźć także w innych miastach województwa śląskiego, np. w Bytomiu i Dąbrowie Górniczej.

Instalacje, które będą używane przy spopielaniu, spełniają wyśrubowane normy i nie stanowią żadnego zagrożenia ani dla ludzi, ani dla środowiska naturalnego. Przykładowo, dzięki zastosowaniu tzw. komory dopalania, umożliwiającej utlenienie gazów powstających w trakcie procesu, całkowicie wyeliminowane (spalone) zostają szkodliwe gazy. Wykorzystanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych zapewni, że wytwarzana emisja nie będzie przekraczać nawet 10 proc. dopuszczalnego prawem poziomu. W całym procesie nie powstają dioksyny i furany, a – co szczególnie warte podkreślenia – wychodzące gazy będą zupełnie bezbarwne oraz bezwonne.

Kwestia oddziaływania spopielarni na środowisko była już – na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci – wielokrotnie badana przez środowiska naukowe z różnych krajów, w tym m.in. z Polski. Przykładem może być „Raport o oddziaływaniu na środowisko spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich dla uzyskania decyzji środowiskowych”, opublikowany w 2010 r. przez zespół badawczy Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

Autorzy raportu zauważają, iż w istocie spopielarnie ciał są bardziej ekologiczne od tradycyjnych form pochówku. W dokumencie stwierdzono m.in., że „budowa spopielarni zwłok to częściowo rozwiązanie problemów sanitarnych. Pochówek w ziemi, mimo że realizowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami geologicznymi, hydrogeologicznymi i sanitarnymi, w dalszym ciągu może być źródłem potencjalnych zagrożeń bakteriologicznych. Jest także w konsekwencji zajęciem znacznych powierzchni, na co najmniej sto lat lub dłużej” (s. 25), a „każda urna to zmniejszenie obciążenia środowiska gruntowego zwłokami ludzkimi, lakierowanymi trumnami, metalowymi elementami wykończenia trumien, obiciami itp. Każda urna z prochami zmarłego to zmniejszenie zagrożenia sanitarnego i bakteriologicznego oraz zagrożenia dla płytkich wód podziemnych w chwili deszczy nawalnych” (s. 26).

Przygotowany przez naukowców z Krakowa raport oparty został na wyliczeniach dotyczących technologii stosowanych w 2010 r. W spopielarni w Żorach wykorzystywane będą tymczasem nowsze rozwiązania technologiczne, bardziej zaawansowane, a tym samym w jeszcze większym stopniu gwarantujące bezpieczeństwo.

Pragniemy również wyraźnie zaznaczyć, że prowadzony przez MOMENTUM Sp. z o.o. proces inwestycyjny od samego początku realizowany jest zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, z należytym dochowaniem wszystkich procedur.

Co warte odnotowania, w ramach prowadzonej inwestycji zbudowane zostanie też – pierwsze na terenie Żor – kolumbarium, czyli specjalne pomieszczenie do przechowywania urn z prochami. Powstanie spopielarni wpłynie ponadto pozytywnie na lokalną gospodarkę. Dzięki inwestycji stworzonych zostanie bowiem ok. 10 nowych miejsc pracy.

Z poważaniem

MOMENTUM Sp. z o.o.

Kremacja w kulturach świata

Przez | Dla prasy | Brak komentarzy

Od tysiącleci – na całym świecie, w różnych kulturach, od początków dziejów, kremacja uznawana była za najbardziej czysty oraz godny rodzaj pochówku i pozostawała stałym elementem tradycji pogrzebowej.

Powody do kremowania ludzkich szczątków zależały nie tylko od wyznawanej religii, lecz także od kulturowego uwarunkowania oraz tradycji regionalnych.

Jednym z najstarszych zwyczajów kremowania był antim-sanskara – rytuał kremacji dokonywany na subkontynencie indyjskim. Mocno zakorzeniony w tamtejszej kulturze i często wzmiankowany w świętych księgach – miał także praktyczne uzasadnienie. Tropikalny klimat Indii nie sprzyjał przechowywaniu zwłok i stał się bezpośrednią przyczyną szybkiego spopularyzowania takiej formy pochówku.

W przedchrześcijańskiej Europie zwyczaj kremacji był również bardzo szeroko upowszechniony, szczególnie w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie wielu dostojników oraz członków rodziny królewskiej poddawanych było procesowi spopielania ciał, co stanowiło swego rodzaju wyróżnik i świadczyło o wysokiej pozycji społecznej.

Pierwsze krematorium w Europie otwarto już w 1873 r. W 1963 r. papież Paweł VI ogłosił oficjalnie kremację jako katolicki obrządek chowania. Księża katoliccy otrzymali pozwolenie na uczestniczenie w ceremoniach pogrzebowych związanych z kremacją. Związane to było pośrednio z umacniającym się przekonaniem, że Bóg może przywrócić człowieka do życia nie tylko z kostnych pozostałości, ale nawet z pyłu pozostającego po spaleniu ciała: „Z PROCHU POWSTAŁEŚ I W PROCH SIĘ OBRÓCISZ”. Powody takiej zmiany nastawienia były także bardziej praktyczne.

W innych religiach – np. w judaizmie – kremacje, mimo że przez stulecia całkowicie odrzucane, obecnie stają się coraz bardziej akceptowalne, a w Izraelu pierwsze krematorium wzniesiono w 2007 r.

Także w buddyzmie i hinduizmie spalanie ciał było od zawsze powszechnie akceptowane. Ciało postrzegano tylko jako tymczasowe schronienie dla duszy, a jego spalenie pozwalało duchowi oddalić się od swoich ziemskich pozostałości, tworząc uczucie nieprzywiązania i pozwalając na pełne uwolnienie.

W Japonii rodzime Shintō uznaje kremację za legalny, godny i stosowny sposób na pożegnanie z doczesnymi szczątkami zmarłych. Wymieniane są powody nie tylko religijne, ale i estetyczne i praktyczne – takie jak np. oszczędność miejsca i przyjazne środowiskowo rozwiązania. Procent zmarłych kremowanych jest tam największy na świecie – sięga blisko 94 proc.

Współcześnie na całym świecie zmienia się podejście do kremacji. Społeczeństwo spogląda na nią coraz przychylniej, a wiele osób świadomie wyraża życzenie pośmiertnego skremowania. W Polsce ilość zmarłych poddawanych kremacji rośnie w tempie ok. 20 proc. rocznie. W niektórych regionach stanowi 25 proc. wszystkich pochówków. W Europie – najwyższa jest w Skandynawii i Brytanii, a na świecie – w Indiach i Chinach. Wydaje się zatem, że w przyszłości stanie się dominującym rytuałem pogrzebowym na świecie i w Polsce, zajmując miejsce bardziej archaicznych i droższych form pochówków.

VIDEO: SACRUM – profesjonalizm, szacunek, najwyższe wartości

Przez | Dla prasy | Brak komentarzy

Jesteśmy firmą świadczącą usługi kremacji i organizującą pożegnania zmarłych. Wyróżniamy się profesjonalnym podejściem, które łączymy z najwyższym szacunkiem wobec zmarłych. Rozumiemy, że w takim momencie nie każdy ma w sobie siłę, aby dopilnować trudnych szczegółów związanych z organizacją pożegnania, dlatego oferujemy w tej mierze nienarzucającą się i stosowną pomoc.

Wyznajemy najwyższe wartości – szacunek, zrozumienie dla cierpienia, zachowanie pamięci o dobrych chwilach.

Naszym celem jest wyznaczanie nowej jakości i standardów usług w tym segmencie – szczególnie w zakresie kultury i jakości obsługi klienta, jak również restrykcyjnego podejścia we wdrażaniu najnowocześniejszych (a nawet innowacyjnych) rozwiązań technologicznych.