W kremacji zawarte jest przesłanie skłaniające do głębokiego namysłu nad znaczeniem naszego życia i nieustannym spełnianiem się, pochylaniem z szacunkiem nad każdą chwilą. Z popiołów umierających gwiazd – powstają nowe gwiazdy, a na popiołach upadających drzew – wyrastają nowe pędy. To odwieczny cykl życia i śmierci, harmonijnie zamykający się krąg, którego wszyscy pozostaniemy integralną częścią.

John F. Kennedy, Neil Armstrong, Alfred Hitchcock, Janis Joplin, Albert Einstein, Greta Garbo – ludzie, których życiorysy tak bardzo się różniły – w swej ostatniej woli wyrazili wolę skremowania. Wierzyli, że będzie to ostateczne zamknięcie rozdziału, jakim było ich ziemskie życie, oczyszczające i piękne w swojej prostocie.